page_head_bg

Etiketa boshe

  • Plain Labels In Various Shapes And Sizes

    Etiketa të thjeshta në forma dhe madhësi të ndryshme

    Etiketat e zbrazëta / të thjeshta përdoren më së shpeshti aty ku kërkohet gjurmueshmëria e produktit dhe për arsye të logjistikës së brendshme dhe të jashtme.Numrat vijues, kodet individuale, informacioni i përcaktuar me ligj dhe përmbajtja e marketingut zakonisht shtypen në etiketat bosh nga një printer etiketash.